tr-TRen-US

GELİŞMİŞ PAKET - XADES

 • İmza Doğrulama
 • Elektronik İmza Kartı(Akıllı Kart) dan Sertifika Bilgilerini Okumak
 • ETSI TS 101 903 Standardına Uygun- European Telecommunications Standard Institute(Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi)
 • XADES-BES, XADES-EPES ,XADES-T,XADES-C imzalama
 • BTK (Bilişim Telekomünikasyon Kurulu) Yayınladığı İmza Profilleri Profil-1 ,Profil 2 ile imzala yapar.
 • Belgeye Birden Çok İmzacı Ekleme (Örneğin İkinci ve Üçüncü İmzacılar)

HANGİ GELİŞTİRME ORTAMLARINDA KULLANABİLİRİM ?

 • .NET Masaüstü Uygulamaları,
 • .NET Web Uygulamaları
 • .JAVA
 • .Delphi
 • .Php Web Uygulamaları
 • .Diğer Geliştirme Ortamları

NEREDE KULLANABİLİRİM?

 • Gelirler İdaresi ne Elektronik Fatura(E-Fatura),Elektronik Defter(E-Defter),Elektronik Bilet(E-Bilet) Gönderimi Yapılabilir.
 • KiK(Kamu İhale Kurumu ) ile Bankalar Arasındaki Elektronik Teminat Mektuplarının İmzalanmasında Soap Mesajlarının İmzalanması yapılabilir.(Soap Signing)
 • Her Türlü Dosya Formatının Zaman Damgalı Olarak İmzalanması işlemleri yapılabilir.
 • Elektronik İmza Login(Kimlik Doğrulama) işlemlerinde

Yazılım kütüphaneleri, diğer yazılım çözümleri ve entegrasyon hizmetleri ile ilgili fiyat bilgisi edinmek için 0850 532 23 16 numaralı telefondan Kurumsal Pazarlama ve Satış Müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirsiniz.